Sämre kunskaper i matte och fysik


Svenska gymnasieelevers kunskaper inom matte och fysik har försämrats kraftigt. Det visar TIMSS Advanced 2008, en internationell kunskapsstudie bland gymnasieelever. Förra gången undersökningen gjordes var 1995 och sedan dess har de svenska gymnasieeleverna blivit betydligt sämre på matte och fysik.

De försämrade matte- och fysikkunskaperna kan enligt Sveriges Radio Ekot leda till problem och svårigheter vid fortsatta studier. När studien gjordes för 13 år sedan hörde Sverige till de länder som presterade högst resultat i fysik. Nu ligger resultaten på en internationellt sett genomsnittlig nivå.

För 13 år sedan låg de svenska gymnasieeleverna på en genomsnittlig nivå när det gäller avancerad matematik. Men idag ligger de långt under det internationella genomsnittet. Andelen elever som inte klarar att nå upp till den mest grundläggande kunskapsnivån har ökat i både fysik och matematik. Det är de lågpresterande eleverna som har försämrat sina resultat mest. Dock har även de högpresterande eleverna försämrat sina resultat.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com