Samarbete ska ge bättre livsmedel


Ett samarbete mellan Lunds tekniska högskola, Helsingborgs stad och livsmedelsbranschen ska ge bättre livsmedel. Syftet med att starta upp samarbetet är att höja utbildningsnivån inom livsmedelsbranschen. Det är också ett sätt att få ett närmare samarbete mellan högskolan och näringsliv. En anledning till att de startar projektet är att det saknas personal med akademisk utbildning inom livsmedelsbranschen.

Det finns två utbildningar med intresse för livsmedelsbranschen vid Campus Helsingborg. Den ena är livsmedelsteknisk högskoleutbildning. För att komma in där behöver man ha minst två års yrkeserfarenhet. Den andra utbildningen är Food Management som är ett samarbete mellan Institutionen för livsmedelsteknik, LTH, och Institutionen för Service Management. Projektet kommer att börja med en kartläggning av hur livsmedelsbranschen i nordvästra Skåne ser ut och vilka utbildningsbehov som finns.

Det är Samrådsgruppen inom Helsingborgs stad som finansierar projektet. Deras mål är att utveckla Helsingborgsregionen till en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö tillsammans med kommunen, högskolan och näringslivet.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com