SFS vill fokusera på studentinflytande för vuxenstuderande


Under veckan presenterade Sveriges förenade studentkårer, SFS, en nationell konferens för vuxenstuderande. Konferensen samlade ungefär 40 studerande och fungerade som en introduktion i studerandeinflytande och politisk påverkan. Konferensen var också ett startskott på en nationell organisation för vuxenstuderande. Det gäller dem som läser på folkhögskola, yrkeshögskola/KY, komvux, SFI eller Särvux. SFS har funnits i snart 90 år och syftet med organisationen har hela tiden varit att lyfta upp studentfrågor på den politiska dagordningen.

Kunskaperna som de har samlat på sig under åren ska nu användas till att stärka även de vuxenstuderandes inflytanderätt. Under konferensen deltog Louise Malmström (S) och Mats Gerdau (M) i en paneldebatt där de fokuserade på just vuxenstuderande i framtiden. Robin Moberg, vice ordförande för Sveriges förenade studentkårer, säger i ett pressmeddelande att lagen markerar hur viktigt det är med inflytandemöjligheter för vuxenstuderande.

Trots detta är det ingen självklarhet att det är så det fungerar i praktiken. Studerandeinflytande är en lagstadgad rättighet för de flesta av Sveriges vuxenutbildningar. SFS tycker att alla individer ska få vara med och påverka sin studiemiljö och därför har de nu tagit initiativ till att starta projektet SFS Vux. Det är inte bara möjligheten till inflytande som är problemet. Det finns flera delar som de nu hoppas kunna synliggöra med hjälp av den dialog som de vill starta med makthavarna.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com