Sjuksköterskeutbildningar får tillbaka sin examensrätt


Nu får Karolinska Institutet, Uppsala universitet och Högskolan i Skövde börja utbilda sjuksköterskor igen. De har förnyat sina utbildningar och har därför fått tillbaka sina examensrätter. Nu bedömer Högskoleverket att utbildningarna har bättrat sig och håller en god kvalitet. Dessutom får Örebro universitet tillbaka sin examensrätt för biomedicinsk analytiker. Det var i slutet av 2008 som Högskoleverket drog in examensrätterna för sjuksköterskeutbildningen vid Karolinska Institutet och Högskolan i Skövde, specialistsjuksköterskeutbildningen vid Uppsala universitet samt biomedicinsk analytiker vid Örebro universitet.

Anledningen var att utbildningarna inte höll tillräckligt hög kvalitet. Lärosätena gjorde en ny ansökning till Högskoleverket i november 2009 om att de ville starta utbildningarna igen. Nu har alla fyra utbildningar fått godkänt. Lärosätena kan starta sina utbildningar till höstterminen 2010. Högskoleverket kommer dock att göra en uppföljning hos Karolinska Institutet inom två år. Det beror på att de fortfarande håller på att utveckla sin utbildning.

Anders Flodström som är universitetskansler och chef vid Högskoleverket uppger att utvärderingssystemet gör det möjligt att ifrågasätta utbildningar och att återkalla examensrätter. Det gör att kvaliteten på utbildningarna bibehålls. Ett exempel är de här fyra utbildningarna som efter kritik har tittat över problemen och höjt kvaliteten. Nu kan lärosätena återigen starta upp sina utbildningar och utfärda examen inom de aktuella områdena.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com