Skolverket: Betyg på gymnasiet ett rättsäkerhetsproblem


Betygsättningen på landets gymnasieskolor är enligt Skolverket ett rätts­säkerhetsproblem. Orsaken till den kritiken är att det finns stora skillnader mellan hur olika lärare sätter betyg. För enskilda elever blir betygsättningen därför "något av ett lotteri".

Frågan som står i centrum är: "Ger samma kunskaper samma betyg oavsett vilken lärare en gymnasieelev har och avsett vilken skola eller kommun som eleven går i?" Svaret inte helt oväntat nej, enligt Skolverkets nya rapport ”Likvärdig betygsättning i gymnasieskolan?”, som Dagens Nyheter har fått ta del av.

Betyget en elev får i förhållande till resultat på nationella prov beror mer på läraren än vilken skola eleven går på. Skolskillnaderna är förvisso viktiga, men det finns enligt Skolverket ett strukturellt likvärdighetsproblem på Sveriges gymnasieskolor.

Skolverket gjorde år 2007 en liknande analys av grundskolan, som visade att det finns skillnader i betygsättningen även där.

– Det allvarligaste med att betygen inte sätts på likvärdiga grunder i landet är att det snedvrider konkurrensen mellan elever och påverkar deras möjligheter att söka framtida utbildningar och arbeten, säger Jonas Sandqvist, undervisningsråd på Skolverket till DN.

Markus Hankins

markus.hankins@studentis.com