Studenter isolerade från arbetsmarknaden


Din kontakt med arbetslivet beror helt på vilken skola och institution du går i. Det här måste förändras anser Riksrevisionen som i en ny rapport slår fast Studenters anställningsbarhet, som presenteras i dag.

I högskolelagen står det att studenter ska få kontakt med sitt framtida yrkesliv genom utbildningen, något som preciseras i högskoleförordningen. Men Riksrevisionen tycker att regeringen borde förtydliga den här texten så att det tydligt framgår vilket ansvar lärosätena faktiskt har för studenterna, eftersom det på många håll inte följs i dag, berättar Ekot.

Alla lärosäten borde då få tydliga mål för hur studenterna ska få kontakt med arbetslivet. Detta kan vara genom exempelvis praktik, gästföreläsningar och studiebesök.

– Som det är nu har tre av fyra lärosäten det, men av dem är det bara drygt hälften som följer upp sina mål, och då är det ju ändå rätt meningslöst, säger Emil Plisch på Riksrevisionen till Sveriges Radios Ekot.

– Det är ingen mening att ha mål och strategier om man inte följer upp dem, säger Emil Plisch, revisionssekreterare på Riksrevisionen.

Markus Hankins
markus.hankins@studentis.com

Tjilins bild

Önskar jag hade haft praktik i min utbildning!