Studentkåren prioriterar bort förskolan


Karlstad universitets studentkår släpper förskolan Kulingen på grund av avskaffandet av kårobligatoriet och den resursminskning som det förväntas innebära. Det var tidigare i veckan som Karlstad studentkårs fullmäktige beslutade att avveckla sitt huvudmannaskap för förskolan.

- Det är tråkigt, men det är det enda ansvarsfulla vi kan göra. Med de förändrade villkor som kårobligatoriets avskaffande innebär och den resursminskning som det medför, måste vi fokusera på kärnverksamheten - utbildningsbevakning och studentinflytande, säger Beatrice Högå, ordförande i Karlstad Studentkår, i ett pressmeddelande.

Studentkåren har haft förskolan i sin regi i 40 år men tvingas nu att prioritera bort den även om samarbetet har fungerat bra under alla år. Anledningen är att förskolan innebär en stor ekonomisk risk för studentkåren. När Kulingen startade fanns det ett större behov för speciell barnomsorg för studenter än vad det gör idag. Numera får de flesta plats i de kommunala förskolorna och därför är behovet inte lika stort. Det finns tankar om att förskolan ska leva vidare i form av ett personalkooperativ.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com