Svenska och utländska betyg värderas likvärdigt


Reglerna för värderingen av utländska betyg har ändrats. Regeringen har beslutat att elever med betyg från IB-utbildning, Europaskolorna, Åland och Lycée International ska konkurrera om platserna på samma villkor som de sökande som har svenska gymnasiebetyg gör. På grund av regeringens beslut som fattades den 10 december 2009 har nu Högskoleverket ändrat sina föreskrifter. I fortsättningen ska de elever som fått sina betyg från ovanstående skolor få sina betyg värderade på ett likvärdigt sätt jämfört med de elever som har svenska betyg.

Det är när det gäller jämförelsetal, meritpoäng och kompletteringar som betygen ska värderas likvärdigt. Det var den 21 januari i år som Högskoleverket tog beslut om att ändra föreskrifterna. Högskoleverket fattade beslut om de nya föreskrifterna den 9 juni 2009. Det innebar att utländska betyg skulle värderas i en egen urvalsgrupp från och med antagningen till höstterminen 2010.

Föreskrifterna innefattar värdering av utländska betyg, grundläggande behörighet, urvalsgruppsplacering av vissa sökande och vissa förändringar jämfört med de gamla föreskrifterna. De nya föreskrifterna innebar bland annat att betyget i svenska alltid räknas med för sökande med utländska betyg. Och att det bara är ett begränsat antal kurser som kan användas för konkurrenskomplettering. De nya ändringarna gjordes den 21 januari efter att regeringen i december beslutade att värderingen av betyg skulle ske likvärdigt mellan de som har svenska respektive utländska betyg.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com