Svenskar vill ha kvalitetsvin


Svenska vinkonsumenter väljer vin med bra kvalitet. De känner igen kvalitet i vin och köper mer av de viner som har bättre kvalitet. Det visar forskning som utförts vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Forskningen bygger på Systembolagets försäljningssiffror från 2007.

Landet som vinet kommer ifrån har inte lika stor betydelse. Svenskarna är också mindre känsliga för prishöjningar bland de dyrare vinerna. Däremot köps det inte så mycket ekologiskt vin. Syftet med forskningsprojektet var att ta reda på vilka faktorer som inverkar på svenska vinkonsumenters beteende. Det visade sig också att det märks i konsumtionen att dagspressens vinrecensioner påverkar valet av vin. Det är inte betyget på vinet som är det viktiga. Det räcker att det blir omnämnt.

Vinets ursprungsland spelar roll för vinkonsumenterna. Viner från länder som Sydafrika och Australien säljer relativt bättre och har sprungit om klassiska vinländer som Frankrike. Att det inte säljs så mycket ekologiskt vin tror forskarna kan bero på att folk är skeptiska på grund av gamla exempel på när ekologiska viner har låg kvalitet.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com