Terminsavgifter för studenter kan bli förödande för Sverige


Regeringens förslag att införa studieavgifter för internationella studenter kan enligt flera högskolerektorer få förödande konsekvenser för Sverige som nation.

Enligt en ny undersökning från Mälardalens högskola riskerar Sverige att tappa 57 procent av studenterna utanför EU/EES-området. Det skulle innebära att många tillfällen till nya kontakter och kunskapsutbyten går förlorade. För att motverka detta måste Sverige marknadsföras och insatserna samordnas nationellt.

Svenska lärosäten har inga terminsavgifter. Det är gratis att studera och det gäller både svenska och utländska studenter. Men regeringen vill ändra på detta och införa terminsavgifter för studenterna. I en debattartikel i Dalarnas Tidningar kritiserar Ingegerd Palmér rektor vid Mälardalens högskola, Agneta Stark som är rektor vid Högskolan Dalarna och Gudrun Paulsdottir, vice president för European Association for International Education, EAIE, Chef för Studentcentrum utvecklingen. "Sverige riskerar förlora stor del av sina internationella studenter", skriver de.

Debattartikeln lyfter fram en undersökning om attityder till studieavgifter, som Mälardalens högskola genomfört bland internationella studenter vid svenska lärosäten. Den visar att 57 procent av studenterna inte kan tänka sig att betala för studier i Sverige. Mindre än fem procent är beredda att betala de avgifter som behöver tas ut för att täcka kostnaderna för utbildningen. Hela 80 procent av studenterna valde Sverige av den enkla anledningen att utbildningen är gratis här.

"Risken är nu att studenterna väljer andra studieländer och att den återförsörjning av kompetens, som är nödvändig för att behålla dagens nivå av välstånd, uteblir", skriver trion i sin debattartikel.

Markus Hankins markus.hankins@studentis.com