Två nya konstnärliga skolor


Lunds universitet har fått två nya konstnärliga skolor. Det är vid Lunds Tekniska Högskola, LTH, som Arkitektskolan och Industridesignskolan har startat med en varsin skolchef. Utbildningarna är i sig inte nya men genom att bilda två nya skolor av dem vill högskolan profilera och förstärka sina konstnärliga utbildningar. Arkitektutbildningen startade redan för 45 år sedan och Industridesignutbildningen har funnits sedan 90-talet. Kort efter att utbildningen startade fick den en donation av en Ikea-stiftelse. Nu vill man se vinster med att ha skolorna placerade vid en teknisk högskola då det kan skapa många tillfällen till samarbete.

Ny skolchef för Arkitektskolan blir Christer Malmström som är nyrekryterad professor. Chefen för Industridesignskolan heter Claus-Christian Eckhardt och han har jobbat som professor i Lund i åtta år. En ny professor är också Jasjit Singh från Indien som har jobbat vid Designskolan i Umeå de senaste åren. Han är både ingenjör och industridesigner och i Indien jobbade han bland annat med utformning av ett museum, prototyptillverkning och undervisning vid National Institute of Design.

Utbildningarna, speciellt arkitektutbildningen, har alltid kallats för skola internt. Skillnaden blir nu att de båda utbildningarna officiellt är skolor. Men det är inte bara en formalitet. Det är också ett viktigt sätt för skolorna att få en egen identitet.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com