Universitetskansler kritisk till propositioner


Anders Flodström, universitetskansler och myndighetschef, är oroad över tre kommande propositioner som kommer att presenteras under våren. Det gäller propositioner om studieavgifter, ökad frihet för högskolorna och ett nytt utvärderingssystem. Universitetskanslern är kritisk till vissa av delarna i dessa propositioner. Bland annat kritiserar han förslaget om att införa studieavgifter för utomeuropeiska studenter. Han tror inte att det kommer gynna den positiva utvecklingen av vår globala betydelse att spara 500 miljoner kronor på anslagen till högre utbildning och istället avsätta runt 60 miljoner kronor till stipendier.

Även om han förstår argumentet om att icke europeiska studenter som kan betala för sig ska göra det tycker han inte att man i en helt statlig finansierad högre utbildning ska lägga det ekonomiska ansvaret för stipendier på lärosätena. Han tror att en möjlig konsekvens blir att ett antal industriella sektorer, vetenskapsområden och lärosäten inte kommer att ha tillgång till global kompetens i framtiden. Han kommenterar även ett förslag om att universitet och högskolor inte längre ska vara myndigheter i staten.

Anders Flodström kommentar också att ett nytt kvalitetssystem ska införas för att höja kvaliteten på högskolornas och universitetens utbildningar. I det nya systemet ska inte utbildningarnas helhet, innehåll, nivå, progression och hur studenterna ska examineras granskas överhuvudtaget. Han tror inte att regeringens förslag kommer att ge den kvalitetshöjning som Högskoleverkets granskningar har gett hittills och skulle kunna fortsätta att ge. Granskningar, ifrågasättande och godkännande av förbättrade och förnyade utbildningar kommer inte vara en del av det nationella kvalitetssystemet längre.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com