Växjö universitet och Högskolan i Kalmar har blivit Linnéuniversitetet


Nu har Högskolan i Kalmar och Växjö universitet blivit Linnéuniversitetet. Den 18 januari började de första studenterna sin utbildning på Linnéuniversitetet. Den officiella invigningen kommer att äga rum den 5 februari i både Kalmar och Växjö. Det var vid årsskiftet som Växjö universitet och Högskolan i Kalmar gick ihop och bildade det nya Linnéuniversitetet. Syftet med sammanslagningen är att öka kvaliteten, attraktionskraften och utvecklingspotentialen för utbildning och forskning.

Universitetet är ett tvåcampusuniversitet med säte i både Kalmar och Växjö. Genom att gå ihop hoppas man kunna bli större och synas mer. De vill också utveckla nya former för samverkan med det omgivande samhället. Sammanlagt har Linnéuniversitetet ungefär 31 000 studenter varav 15 000 helårsstudenter och det finns omkring 2 000 anställda. Lärosätet omsätter ungefär 1 500 miljoner kronor, 350 av dem innefattar forskning och forskarutbildning.

Tanken är att universitetet även i framtiden ska bedriva sin verksamhet på båda orterna. De som redan blivit antagna på någon av orterna är garanterade att få fullfölja sin utbildning på den ort som de har blivit antagna på. Samma helg som det nya lärosätet invigs kommer även Studenternas dag att uppmärksammas. Det kommer dessutom att vara öppet hus i både Kalmar och Växjö under den helgen. Mellan den 5 februari och den 29 maj kommer det att ske aktiviteter under konceptet Linneuniversitetets 100 första dagar. De 100 första dagarna startar med den officiella invigningen och slutar med en akademisk högtid i slutet av maj. Tanken är att det ska ske flera aktiviteter däremellan.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com