Vanligare att barn till högutbildade forskar vidare


Det är vanligare att barn till högutbildade går vidare till forskarutbildning än att studenter utan den bakgrunden väljer att forska vidare. Det är ungefär fyra procent av studenterna med lågutbildade föräldrar som väljer att gå vidare till forskarstudier. Det visar en ny rapport från Högskoleverket.

Bland studenter som har föräldrar som är forskarutbildade är det 16 procent som går vidare till forskarstudier. Av 198 000 studenter som tog sin examen under perioden 1999 till 2004 var det ungefär sex procent, eller 12 000, som gick vidare till en forskarutbildning. Den sociala bakgrunden varierar stort bland dem som läste vidare. Bland dem som har föräldrar med förgymnasial eller gymnasial utbildning var det fyra procent som läste vidare på en forskarutbildning.

Bland dem som har föräldrar med en eftergymnasial utbildning som inte är en forskarutbildning var det sju procent som gick vidare till forskarstudier. Däremot gick 16 procent av dem som har föräldrar som själva har doktorerat vidare till forskarstudier. Hur många det är som börjar en forskarutbildning varierar mellan olika ämnen. Inom ämnen som undervisning, samhällsvetenskap, vård och omsorg, juridik och konstnärliga utbildningar är det få som väljer att läsa vidare. Siffran ligger på mellan en och fyra procent. Däremot är det 16 respektive 30 procent av studenterna inom medicin och odontologi samt naturvetenskap som väljer att läsa vidare. Överlag gäller det att andelen som läser vidare på forskarutbildning är högre bland dem som har högutbildade föräldrar.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com