Varierande praktiktid på sjuksköterskeutbildningar


Längden på praktikperioderna på landets sjuksköterskeutbildningar varierar mycket. Trots att utbildningarna leder till samma examen varierar tiden som studenterna får vara ute på praktik. Den treåriga sjuksköterskeutbildningen ges vid 23 svenska lärosäten. Sveriges Radio Gävleborg har gjort en sammanställning över hur många veckors praktik utbildningarna vid de olika lärosätena har. Ett av de lärosätena som har mest praktik är Sophiahemmet högskola. Där får sjuksköterskestudenterna hela 47 veckors praktik.

Vid Ersta Sköndal högskola och Röda korsets högskola får studenterna vara ute på praktik i 38 veckor. Uppsala universitet erbjuder 35 veckors praktik för studenterna på deras sjuksköterskeutbildning. Mindre praktik blir det för studenterna vid Mälardalens högskola och Högskolan i Gävle. Där har man 31 respektive 30 praktikveckor. Sjuksköterskestudenterna vid Örebro universitet har däremot bara 26 veckors praktik. Praktiken kan vara viktig för studenterna eftersom de på det viset både får kontakter med arbetslivet och får prova på sitt blivande yrke. En del är kritiska och kan se problem med den varierande praktiklängden. I nuläget har studenter som har tagit samma examen olika arbetslivserfarenheter när de går ut sin utbildning.

Men enligt Högskoleverket är det helt i sin ordning. Så länge den nationella examensordningen som övergripande beskriver vad utbildningen ska innehålla och vilka kunskaper studenten ska ha för att ta examen följs är det upp till varje lärosäte att utforma sina utbildningar.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com