Anna Ryrfeldt

Bakgrund
Yrkesroll: 
Stf Chef
Skola: 
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm
Utbildning: 
Civilingenjör
Skeppsteknik
Stad: 
Stockholm

Jerry Andergrahn

Bakgrund
Yrkesroll: 
Beräkningsingenjör
Skola: 
Chalmers tekniska högskola
Utbildning: 
Civilingenjör
Skeppsteknik
Stad: 
Göteborg