Laos, Kambodja, Thailand, Malaysia och Indonesien. Vad mer kan man säga än att det var LOVELY!!!
Bild 1 av 5