Nollningen i Halmstad varade från den 16 aug till den 25 aug... Några bilder togs det...
Bild 1 av 35