Description:

PricewaterhouseCoopers har genom Advisory Trainee skapat en unik tjänst inom Corporate Finance och Finansiell rådgivning. Under 12 månader kommer du som trainee att få uppleva en resa som tar dig genom ett flertal av Advisorys avdelningar och vidare till en avslutande utlandsvistelse i något av de 150 länder där vi finns representerade. Programmet är utformat för att ge dig ett helhetsperspektiv vid rådgivning av företagstransaktioner och Consulting. Genom ditt arbete på våra olika avdelningar kommer du att möta utmaningar från hela kedjan i en transaktionsprocess. Du kommer att ställas inför frågor som spänner ifrån försäljningsstrategier till att realisera potentiella synergier efter en genomförd transaktion. Erfarenheter som kan komma att göra dig till en kvalificerad rådgivare.
Utomlands: 
Yes
Sista ansökningsdag: 
Våren 2010
Sänd ansökan till: 
Ansök via www.pwcstudent.se