Allmänna villkor


1. Uppförande

På Student.se ska du själv uppföra dig som du vill att andra ska uppföra sig. Om vi finner överträdelser mot Student.ses allmänna villkor kan vi varna användaren eller ta bort användaridentiteten utan förvarning. Vid tveksamma fall kommer vi ge användaren en varning och vi kan stänga av användaren under en kortare tidsperiod. Om en användare har blivit avstängd under en kortare tid och bryter mot Student.ses allmänna villkor igen kan denna användare bli permanent avstängd. Vid allvarliga fall kan polisanmälan göras. När en användare stängs av försvinner allt som denna användare har skrivit och laddat upp. Vi ser mycket allvarligt på fula påhopp, upprepade sexuella förslag till ointresserade personer och hotelser. Om du ser någon som misskött sig och du vill anmäla denna person kan du göra detta genom att skicka ett mail till abuse@student.se.

2. Allmänna regler

För att alla ska trivas här på Student.se har vi samlat ihop lite regler som ni måste följa. Överträdelse mot dessa regler kan innebära att du blir avstängd.

Att följa svensk lag är en självklarhet på Student.se. Pornografi, främjande av droger och publicering av copyrightskyddat material är förbjudet på hela sidan. Du får inte använda Student.se för olagliga aktiviteter eller för distribution av material som är olagligt eller som kan upplevas som stötande, t.ex. hets mot folkgrupp, trakasserier, mobbning, kedjebrev eller intrång på copyrightskyddat material. Om du bryter mot detta kan du bli avstängd och polisanmäld. Vi kan rapportera till er ISP och be dem stänga av ert abonnemang vid överträdelse. Länkningar till sidor som innehåller olagligt innehåll är att betrakta som olagligt. Användare som gör sådan länkning är direkt ansvarig för denna förseelse.

Du ska kunna styrka att du läser vid eftergymnasial skola, ex. universitet, högskola, folkhögskola eller Komvux.
Du har ingen rätt att använda Student.se i eget kommersiellt syfte. Vid förseelse mot detta kan Student.se yrka på skadestånd. Upprepade försök till användning av Student.se i kommersiellt syfte kan leda till att din produkt/tjänst bannlyses helt på Student.se vilket innebär att om någon nämner din produkt/tjänst försvinner detta nämnande omedelbart.
Du får inte använda Student.se som distributionskanal eller kontaktbas för kommersiella budskap, junk mail, spam eller kedjebrev. Ska du skriva något så ska du skriva det en gång, upprepande liknande poster i t.ex. forumet klassas som spam.
Du får inte använda, kopiera eller skicka vidare användarinformation om andra användare.
Du får inte ladda upp virussmittade, pornografiska eller copyrightskyddade filer (t.ex. vissa mp3-filer eller skyddade bilder/kort), eller länka till pornografiska, rasistiska eller andra uppenbart olämpliga sidor.

Missbruk av Student.se's funktioner är absolut förbjudet.
Du får inte systematiskt sprida politisk eller religiös propaganda, men självklart får du säga vad du tycker.
Forumadministratörer har rätt att utan motivering ta bort eller redigera alla inlägg de tycker är olämpliga. Olämpliga inlägg behöver inte bryta mot någon lag, utan inte passar in i Student.se's syn på "God forumsed".
God forumsed innebär att man följer de Trivselregler som finns i forumet. Du hittar dessa högst upp i varje ämne. Det innebär också att man skriver med sunt förnuft och t.ex. inte skriver enbart med VERSALER, Eller Börjar Varje Ord Med Versal.
Du måste fylla i korrekt information om dig själv för din profil. Om en presentation inte är personlig kan den raderas efter att en varning delgivits personen.

3. Lagar

Självklart gäller alla lagar, men vissa kan uppfattas som mer aktuella:
Lagen (1960:729) om upphovsrätt
Brottsbalken 1962:700 uppvigling
Brottsbalken 1962:700 hets mot folkgrupp
Brottsbalken 1962:700 barnpornografibrott
Brottsbalken 1962:700 olaga våldsskildring

Brottsbalken 1962:700 olaga hot
Brottsbalken 1962:700 ofredande
Brottsbalken 1962:700 ärekränkning
Brottsbalken 1962:700 pornografisk bild
Brottsbalken 1962:700 pornografisk text
Narkotikastrafflagen 1968:64 narkotikabrott Böter eller fängelse är de normala bestraffningarna för brott mot dessa lagar, beroende på brottets art.

4. Rättigheter du ger Student.se

Student.se har rättighet att kopiera, ändra, visa upp och distribuera material du publicerar på Student.se i samband med marknadsföring av sidan utan skyldighet att betala ersättning. Detta gäller inte privata meddelanden. Den som är utsedd administratör på Student.se kommer att ha full tillgång till ditt konto för att undersöka eventuella misstankar och anmälningar. Student.se har rättighet att sälja resultaten i röstnings-funktionen. Det statistiska materialet är inte knutet till enskilda personer och det leder inte till smeknamn, e-mailadresser, adresser eller annat som kan utnyttjas för spamming eller liknande. Student.se har för avsikt att följa god sed vad det gäller marknadsföring och marknadsundersökningar.

5. Användaruppgifter

Abovo Media, organisationsnummer 556592-2381, är personuppgiftsansvarig. Abovo Media värnar om din personliga integritet. Vi prioriterar alltid skyddet av all information du anförtror oss och följer naturligtvis de lagar och regler som finns - t.ex. personuppgiftslagen - för att skydda din integritet. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen. Uppgifterna är nödvändiga för att användaren ska kunna använda Student.se och dess funktioner på återkommande basis. Adressuppgifter kan också användas för analys, utveckling och information. Det kan bli aktuellt att Student.se överlåter statistiska uppgifter från tredje man inom och utanför EU/EES för marknadsförings- och marknadsundersökningsändamål. Dessa uppgifter kan inte härledas till den enskilde användaren. Medlemskap i Student.se kräver att Student.se registrerar din skola, utbildning, adress, e-mailadress och ditt kön. Syftet med denna registrering är att förhindra och underlätta spårning av överträdelser av de allmänna villkoren. Student.se kommer inte att sälja dina användaruppgifter, som adress, telefonnummer eller e-mailadress vidare till tredje part. Det kan förekomma att vi lämnar ut ovanstående uppgifter till företag/webbsidor vi samarbetar med. Syftet med detta utbyte kommer då vara att samarbetet ska främja användarna på Student.se, spam kommer inte att skickas. Dessa företag finns listade under punkt 11.
Genom att acceptera reglerna samtycker användaren till den behandling av personuppgifter som beskrivits under 5. Användaruppgifter.

6. Fil- och bildregler

Student.se's bildreglerna måste följas. Vi har rätt att underkänna ett foto eller en bild utan motivering om vi anser att det bryter mot Student.ses regler. De bilder och dokument du skickar upp får inte vara copyrightskyddade eller ha pornografiskt eller stötande innehåll. Om du är tveksam om bilden eller dokumentet bryter mot reglerna, lägg inte upp det på Student.se. Dessa regler gäller på alla delar av Student.se, t.ex. Afterschool, profilen och forumet.
Bilder som laddas upp under delarna "Festbilder" och "Semesterbilder" ges Student.se / Abovo nyttjanderätt för interna tävlingar och marknadsföring.

7. Tävlingar

Vid tävlingar på Student.se som arrangeras av Student.se skickar Student.se kontrolluppgift till skattemyndigheten om vinstens värde överskrider 100 kronor. Vinnaren betalar eventuell vinstskatt.

8. Ändrade villkor

Student.se har alltid rätt att ändra de allmänna villkoren på Student.se om vi anser att det behövs. Det är användarens skyldighet att själv gå in och läsa de allmänna villkoren med jämna mellanrum. Om ändringar är av sådan karaktär att användandet av Student.se förändras på ett betydande sätt kommer detta att meddelas till användarna. Genom att fortsätta använda Student.se anses användaren ha godkänt förändrade regler och villkor. Om användare vill avsluta medlemskapet har användaren möjlighet att avregistrera sig från Student.se.

9. Cookies

Student.se utnyttjar cookies för att hålla information om enskilda användares aktiviteter på Student.se. Informationen används bland annat till:
att verifiera inloggning.
att automatiskt fylla i diverse formulärfält för användaren vid återbesök till Student.se.
att kunna se när det finns olästa poster i forumet/frågestugan.
att kontrollera och identifiera användaren vid aktivitet på Student.se(session cookie).
En cookie består i praktiken bara av text.
Om du ej accepterar att cookies sätt på din dator kommer du inte att kunna använda Student.ses tjänster.
Genom att godkänna dessa allmänna villkor godkänner du även att cookies från Student.se sätts på din dator.

10. Övrigt

Allt du skriver kommer att vara tillgängligt för alla medlemmar på Student.se, utom dina privata gästboksmeddelanden. Vi hoppas att du kommer att trivas på Student.se.
Flera delar av Student.se är öppet för allmänheten att läsa.

11. Partner

Här listas de företag som är partner till Student.se.

  • Kurslitteratur.se
  • Studentprenumerationer.se
  • Cint.se

12. Spridandet av kommersiella budskap på Student.se

Om något företag eller organisation marknadsför, egen eller andras produkter tjänster eller företag debiteras ansvarig person minst 500 kronor vid marknadsföring i forumet, 200 kronor vid marknadsföring i klotterplanket för varje inlägg, samt 250 kronor per gästboksinlägg. I de fall medlemmen inte fyllt i korrekta personuppgifter förbehåller Abovo sig rätten att via användarens IP-adress söka upp och skicka faktura till ansvarig person. Med ansvarig person menas den person som på eget eller annans uppdrag, registrerar medlemskap och använder Student.se i kommersiellt syfte.