Description:

ICAs nordiska traineeprogram vänder sig till unga detaljhandelsintresserade akademiker som har stor drivkraft och hög ambition. Traineeprogrammet är ett sätt för ICA att rekrytera framtida ledare och till nyckelbefattningar inom koncernen. Som trainee får man ett stort nätverk likväl som bred kunskap om hela organisationen. Programmet är 14 månader långt och är uppdelat i ett antal olika block. Varje trainee rekryteras till en särskild funktion där hon eller han arbetar under delar av programmet men framför allt efter traineeprogrammets slut. Till programmet som startade sommaren 2007 rekryterades 8 traineer från både Sverige och Norge. God kännedom om butiksverksamheten, som är ICAs kärn-verksamhet, är en grundläggande förutsättning för att kunna bidra till ett bra arbete i koncernen. Därför ägnas början av programmet åt butikspraktik. Butiksblocket kopplas ihop med praktik i drifts-funktionen där traineerna får inblick i hur koncernen arbetar tillsammans med butikerna. Därefter följer en del med lagerpraktik där traineerna får kunskap om ICAs omfattande logistikapparat. Även sortiment och inköpsfunktionen granskas ingående. Under ett block får traineerna själva välja vilka delar av organisationen som de vill se mer av. Detta sker genom att traineerna deltar i projekt och i den dagliga verksamheten. Avslutningsvis utförs ett projektarbete i något av länderna. De olika blocken varvas med seminarieveckor, då alla delar av organisationen presenteras och diskuteras. Under hela traineeprogrammet läggs stor vikt vid traineernas personliga utveckling, självinsikt och förståelse i bl a ledarskapsfrågor. Nästa omgång av traineeprogrammet startar under våren 2009. Mer information om rekryteringsprocessen kommer längre fram.
Företag: 
ICA
Utomlands: 
Yes
Sista ansökningsdag: 
Möjligen 2010