Description:

Specialist, chef eller projektledare? Vi söker dig som vill göra karriär i ett av världens mest kraftfulla företag. SIT AB:s traineeprogram är öppet för civilingenjörer och civilekonomer mellan 23 och 30 år. Programmet pågår under 14 månader, drygt ett år av hårt arbete, personlig utveckling och rent nöje: • 4 veckors introduktion, inklusive verkstadspraktik • 42 veckor fördelade över 4 till 5 praktikperioder på skilda avdelningar • 10 veckors utlandspraktik på ett Siemens-företag Under programmets gång får du möjlighet att bredda din kompetens inom många olika områden, som du själv är med och väljer. Din egentliga tjänst väljer du efter drygt ett år, men du är tillsvidareanställd redan från början. Som trainee får du kunskap om företaget, verksamheten och produkterna samt stöd i din personliga utveckling. Du får också möjlighet att fördjupa dig inom olika intresseområden och bekanta dig med den globala koncernen. Traineeprogrammet är en fantastisk möjlighet att bygga nätverk, både sociala och professionella. Parallellt med praktikperioderna får du teoretisk utbildning i till exempel företags- och produktkännedom, projektarbete och miljöarbete.
Företag: 
Utomlands: 
Yes
Sista ansökningsdag: 
Möjligen våren 2010
Sänd ansökan till: 
Se www.siemens.se/sit för information angående ansökningsförfarande