Lägger mer på fritid än på mat


Numera väljer vi att lägga pengarna på andra saker än vad vi gjorde för 30 år sedan. Fritid står numera högre upp på önskelistan än mat. Det visar uppgifter som SCB har publicerat i tidskriften Välfärd. Våra fördelningar mellan olika typer av utgifter har ändrat sig de senaste 30 åren. Det läggs allt mer pengar på boende, transporter, fritid och kultur medan vi lägger mindre pengar på livsmedel, alkohol och tobak. De senaste åren har hushållens inkomster och utgifter stigit avsevärt. I genomsnitt har utgifterna ökat från 216 000 kronor till 291 000 kronor sedan 1978. Om man tar hänsyn till inflationen är det en ökning med 35 procent. För 50 år sedan gick 30 procent av våra utgifter till mat. Förra året var det bara 13 procent av våra utgifter som gick till mat. Från att ha lagt 15 procent av våra utgifter på fritid och kultur år 1978 lägger vi idag 20 procent på den posten. Fördelningen mellan utgiftsposterna och utgifternas storlek skiljer sig mycket mellan olika typer av familjer. Men det är boende som är den största utgiften för alla. Det är de som bor tillsammans med barn som har den högsta andelen transportkostnader. NATHALIE NORDHSTRÖM nathalie.nordhstrom@studentis.com
admins bild

Kan du gå på knäna? Hoppas med oss!

nattugglas bild
Helt rätt prioritering!
nattugglas bild
Men vad händer om jag skriver en lång kommentar som inte får plats i subject-fältet?
Om oss Student.se Studier Jobb och Karriär Community Nöjen Våra andra sajter:  
FAQ Copyright © 2010 Studentlya Jobbmarknaden Bloggar Erbjudanden Traineeprograms.com Smartster.se
Allmänna villkor Abovo Media Group AB Kurslitteratur Platsannonser Forum Nöjesguide Yrkesroller.se Smartster.no
Cookies Dir: +46 (0)33 722 00 00 Stipendier Traineeprogram Foton Recept Studentlya.nu Smartster.com
  Mob: +46 (0)704 22 22 01 Uppsatser Yrkesroller Sök Studenter   MVGPlus.se Festivalinfo.se
  Mail: info@abovomedia.com Hälsoskolan       Studentuppsatser.se Abandonia.com
          Studentertyckertill.se Reloaded.org
          Snuttis.se
               

Hitta ett jobb hos LeoVegas