Film ses bäst på bio


SOM-institutet vid Göteborgs universitet har för tredje året i rad gjort en studie om filmkonsumtion. Studien har skett på uppdrag av Svenska Filminstitutet och 6 000 personer har blivit tillfrågade om biovanor och filmintresse. Undersökningen visar att biobesöken gått ner något under 2007. Men överlag har det legat på en stabil nivå de senaste 15 åren. Det är fortfarande bion som är det i särklass bästa sättet att se film på. 83 procent av de tillfrågade har uppgett att film ses bäst på bio. Totalt sett ligger antalet personer som laddar ner film på ungefär samma nivå som i undersökningen 2006. Man kan dock se en minskning bland de allra yngsta, de som är 15 till 19 år. I den gruppen har andelen män som laddar ner film faktiskt minskat med sju procentenheter. Däremot har det skett en ökning med sju procentenheter bland både män och kvinnor i åldrarna 20 till 39 år. - Det är glädjande att den svenska regeringen beslutat att införa det så kallade sanktionsdirektivet som innebär att upphovsrättsinnehavare kan begära ut uppgifter om vem som har laddat ner deras material olagligt och sedan stämma dem. Det är nu viktigt att införandet av det nya direktivet sker så snart som möjligt, säger Cissi Elwin, vd för Svenska Filminstitutet, i ett pressmeddelande. NATHALIE NORDHSTRÖM