Skit i bredbandet!


Toaletten har sedan länge haft en tämligen livsnödvändig funktion. Nu får den en till, åtminstone i skotska Aberdeen. Universitetet i staden har nämligen byggt ett nytt bredbandsnät som går via avloppsledningarna. Det innebär att 16 000 studenter och lärare nu får njuta av högre hastigheter på surfandet. Anledningen till att man låter bredbandskablar samsas med avfall i olika former är helt enkelt ekonomisk. Enligt företaget H20 Networks, som utvecklat tekniken som kallas FS Focus, blir priset upp till 80 procent lägre än om man måste gräva ner ett nytt fibernät. Det går också betydligt snabbare, upp till två kilometer kabel om dagen kan läggas i avloppsrören. (Källa: NyTeknik)