SFS tycker till om skuggbudgeten


Nu har de rödgröna presenterat sin skuggbudget. SFS, Sveriges förenade studentkårer, tycker att det är glädjande att den högre utbildningen är ett prioriterat område i budgeten. Men de tycker ändå att vissa utbildningssatsningar är för svaga. De tycker att satsningarna ligger på en för låg nivå och att det finns saker som oväntat har utelämnats i budgeten. I skuggbudgeten föreslås 200 miljoner kronor i höjt anslag 2011 och 400 miljoner kronor 2012. Det är pengar som ska gå till att höja högskoleutbildningarnas kvalitet. De ska bland annat gå till fler lärarledda timmar i högskolan. SFS tycker att detta är det viktigaste området inom högskolesektorn och deras förslag är att det behövs minst 500 miljoner kronor det första året. Därefter ska det ske en successiv ökning till två miljarder kronor i satsning 2014.

- Vi ser med glädje att det finns intentioner att som ett prioriterat område stärka den högre utbildningen, det är absolut nödvändigt för vår framtida välfärd. Ett stort antal nya platser samt resurser för utbildningskvalitet och mer lärarledd tid finns i budgeten. Dock ser vi tyvärr att nivån på kvalitetssatsningen är för låg, även om den följer samma successiva ökningsförslag som SFS föreslagit. Här måste våra politiker våga satsa mer, säger Klas-Herman Lundgren, ordförande för SFS, i ett pressmeddelande.

I skuggbudgeten finns det även förslag på en ökning av utbildningsplatser. Det är en ökning med ungefär 40 000 platser år 2011 och med nästan 30 000 platser år 2012. Det finns också satsningar på en förbättrad bostadssituation för studenter och unga. Däremot saknas det satsningar på studiemedlet. SFS tycker att det är oväntat på grund av tidigare löften från alla de rödgröna partierna. Miljöpartiet och Vänsterpartiet har haft stora förslag på höjningar och Socialdemokraterna på riktade satsningar. Det nämns heller inget om några satsningar på hur man ska kunna fortsätta att säkra ett oberoende starkt studentinflytande även i framtiden.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com