Lättare för CSN att säga upp studielån


Den 1 juli 2010 träder nya regler kring studiestödet i kraft. Det kommer bland annat att innebära att det blir lättare för CSN att få tillbaka sina pengar. Riksdagen har fattat beslut om ändringar i studiestödslagen utifrån propositionen ”Rättvist och effektivt - förändringar i studiestödssystemet”. De nya reglerna innebär bland annat att CSN får möjlighet att säga upp hela studielånet till omedelbar betalning om det är någon som inte betalar tillbaka efter att det har skickats ut påminnelser och krav. En tanke med det är att det ska bli lättare att kräva in pengar från låntagare som är bosatta utomlands och missköter sina återbetalningar. Det ska också bli andra regler när det gäller bedömningen av studieresultat för högskolestuderande.

Det innebär att studenter som inte uppnår tillräckliga studieresultat bara kan få studiemedel om det finns särskilda skäl. Därmed skärps kraven kring resultatprövningen som nu enbart ska grundas på det uppnådda studieresultatet och inte på en bedömning av om studenten kommer att klara sina studier i framtiden. De nya reglerna medför även att studenter får större möjlighet att ta hand om sjuka närstående. Studenter ska nämligen inte behöva betala tillbaka studielån som de har fått från och med den 31:a frånvarodagen när de har varit hemma och vårdat ett sjukt barn eller annan sjuk närstående.

Framöver kommer CSN ha möjlighet att hålla inne eller minska utbetalningarna av studiestöd. Det ska de göra för att undvika felaktiga utbetalningar. Om det finns sannolika skäl att tro att studenten inte längre har rätt till studiestöd eller att studiestödet kommer att minskas kan de därför stoppa utbetalningen. Idag måste de först skicka ut en förfrågan till studenten.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com