Ny studie visar att störd dygnsrytm kan orsaka sjukdomar


Forskning vid Linköpings universitet och Karolinska institut visar att en störd dygnsrytm kan påverka tillväxten av blodkärl i kroppen och därigenom orsaka sjukdomar som cancer, diabetes och fetma.

Vår biologiska dygnsrytm, också känd som den circadianska rytmen, styrs av en ”klocka” som reagerar både på inkommande ljus och genetiska faktorer. Den vetenskapliga tidskriften Cell Reports publicerade nyligen en artikel där det för första gången tydliggörs att störning av dygnsrytmen omedelbart hämmar blodkärlstillväxten hos embryon av zebrafisk.

En forskargrupp ledd av professor Yihai Cao har kommit fram till att en avgörande faktor är produktionen av en mycket viktig signalsubstans, vaskulär endotel växtfaktor (VEGF). Det krävs en normal dygnsrytm för att denna substans ska bildas.

Forskarna använde sig av timsgamla embryon från zebrafisk i sina försök och manipulerade deras dygnsrytm genom att utsätta dem för olika ljusförhållanden, från ständigt mörker till ständigt dagsljus. Därefter kontrollerade man tillväxten av blodkärl i de olika grupperna. Forskningsresultaten visade att exponeringen för ett konstant ljus (1800 lux) försämrade blodkärlstillväxten markant.

Lasse Dahl Jensen, forskare i kardiovaskulär fysiologi vid Linköpings universitet och huvudförfattare till artikeln, menar att resultaten kan överföras till kliniska förhållanden. Individer med störd dygnsrytm bör se upp med sjukdomar som förknippas med störd blodkärlstillväxt. Detta kan till exempel gälla personer som jobbar under ljus på natten, individer med sömnsvårigheter eller genetiska anlag.

Till sådana sjukdomar räknas exempelvis hjärtinfarkt, stroke, kronisk inflammation och cancer. Men störningar i blodkärlstillväxt kan också påverka fosterutveckling, kvinnors reproduktionscykel och sårläkning.