Fuskande studenter


Två Lundastudenter stängs av från studier efter att ha fuskat. Båda två ska ha plagierat texter under examination.

Studenterna anmäldes av universitetspersonal och i bägge fallen rör det sig om texter som kopierats.

Den ena studenten medger att det inlämnade materialet vid fyra tillfällen varit plagierat. Den andre, som tilläts skriva en tenta med hjälp av en dator, nekade. Datorn sakande internetuppkoppling och studenten menade att han enbart använt sig av tillåtna hjälpmedel. Likheterna med texter på en utpekad hemsida berodde på att han memorerat menade han.

När universitetets IT-avdelning undersökte datorn visade det sig att den hade kopplats upp mot internet med hjälp av ett trådlöst nätverkskort under samma tid som tentan pågick.

Båda studenterna stängs av från undervisning under sex veckors tid efter ett beslut i universitetets disciplinnämnd.