Slut på gratisresor för BTH-studenter


Blekinge Tekniska Högskola vill inte längre betala studenternas resor mellan Karlskrona och Karlshamn. Istället vill man ha studentrabatt för alla studenter i länet.

" Det viktigaste skälet är kostnaden, idag kostar det oss oerhört mycket. Vi vill ha ett bättre alternativ som gynnar fler studenter. Hittills har en del studenter åkt helt gratis, det kommer de inte kunna fortsätta göra, men å andra sidan får fler studenter ta del av rabatten", säger Henrik Gyllberg, studierektor på BTH.

Om högskolan får som de vill, vill säga. Nu förs diskussioner med Region Blekinge och Blekingetrafiken om att införa studentrabatt för hela länet lagom till terminstart i höst. Men ännu är det inte klart vem som ska betala för rabatten.

Under en övergångsperiod kommer studenterna kunna åka gratis mellan Karlskrona och Karlshamn under veckodagarna, men det är en begränsning jämfört med förra året då dom fick åka gratis på helgerna också. Studentkåren är positiva till det här förslaget med eftersom man tycker att det gynnar fler studenter än tidigare.