CSN ökar sina utbetalningar


Förra läsåret ökade CSN sina utbetalningar med nästan en miljard kronor. Ökningen skedde efter flera års nedgång i antalet personer som söker studiestöd. Det visar ny statistik som CSN kommit med. Under läsåret 2008/2009 var det 770 300 personer som fick studiestöd. Det är en ökning med 15 000 personer jämfört med läsåret före. I siffror betyder det att 23,6 miljarder kronor betalades ut i studiemedel under läsåret 2008/2009 och att det är 1,1 miljard kronor mer än läsåret innan.

- Den största ökningen, motsvarande sex procent, skedde inom vuxenutbildningen. Det är en direkt följd av den ekonomiska krisen med varsel och svårigheterna för unga att få jobb, säger Magnus Forss i ett pressmeddelande.

Trendbrottet förväntas hålla i sig. CSN räknar med att 31 000 personer fler kommer att få studiemedel i höst jämfört med samma period året innan. Statistiken visar också att det är fler som går på gymnasiet och får studiebidrag. Förra läsåret var det 6 100 fler personer som fick studiehjälp och motsvarande ökning förväntas bli 9 000 personer det här läsåret.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com