Erik Gustavsson

Bakgrund
Yrkesroll: 
Labbansvarig
Skola: 
Högskolan i Kalmar
Utbildning: 
Civilingenjör
Engineering Management
Stad: 
Novi Michigan