Rektorer kritiska till kortare csn


Rektorer kritiska till kortare csn

De allra flesta av landets högskolerektorer ser kritiskt på förslaget om att ändra den allmänna CSN-perioden från sex till fyra år. Det visar en enkätundersökning som gjorts av Sveriges Radio. Av de 28 rektorer som svarade på enkäten var 25 negativa till förslaget. Kritiken handlade mycket om att det kommer att bli svårare att byta utbildning för den som vill göra det. Enligt Sveriges Radio var några av rektorernas omdömen: ogenomtänkt, olycklig och tokigt.

Svårt för utlandsstudenter


Svårt för utlandsstudenter

Utlandsstudenter lever fattigt nu när den svenska kronan har försvagats mot många andra valutor. Även om kronans värde har minskat ligger studiestödet för utlandsstudenter kvar på samma nivå som det gjorde i juli. För studenter som pluggar i USA innebär det till exempel att de har 30 procent mindre att leva på.

Studenterna vill ha kvar CSN


Studenterna vill ha kvar CSN

Studenterna vill ha kvar CSN. Även om många klagar på dålig service och dyra avgifter får myndigheten nu stöd från studenterna. De vill hellre att CSN ska finnas kvar än att vanliga banker ska ta hand om studielånen. Det visar en undersökning som TCO, Tria och SFS har gjort.

Kampanj för jämställda löner


Kampanj för jämställda löner

Kvinnor har lägre löner än männen. Därför startar EU-kommissionen nu en kampanj som ska belysa problemet. Ny statistik visar att kvinnors löner är 17,4 procent lägre än männens, och det ser inte bättre ut i Sverige. Kampanjen kommer att lanseras på den internationella kvinnodagen den 8 mars. För arbetsgivare inom EU är det sedan 1975 förbjudet att diskriminera i lön på grund av kön. Ändå skiljer sig lönerna stort. Sämst är det i Estland medan Sverige ligger runt EU-snittet.

Höjt studiemedel med 500 kronor


Höjt studiemedel med 500 kronor

Studiemedlen kan komma att höjas med mellan 400 och 500 kronor i månaden från och med 2010. Det förväntas den studiesociala kommittén att föreslå i ett betänkande till regeringen i mars. Det uppger Nerikes Allehanda. Egentligen vill kommittén höja bidraget ännu mer men förslaget på mellan 400 och 500 kronor är det tak som regeringen har sagt att de är villiga att höja med. Kommittén kommer att be regeringen att överväga att höja bidraget med ytterligare några hundralappar.

Rätten till studiemedel kortas ner


Rätten till studiemedel kortas ner

Rätten till studiemedel kan komma att kortas ner från sex till fyra år. Det säger miljöpartisten Lage Rahm till Dagens Nyheter att den studiesociala kommittén förväntas föreslå. Lage Rahm är ledamot i kommittén som i mars ska lämna ett förslag om nytt studiemedel till regeringen.

S vill investera Sverige ur krisen


S vill investera Sverige ur krisen

Socialdemokraterna vill investera Sverige ur krisen. I fredags presenterade de ett förslag på ett krispaket på 20 miljarder kronor. Några av förslagen i krispaketet är fortsatt miljöbilsbonus med skrotningspremier, satsningar på välfärd och järnvägar och rot-avdrag för hyresrätter.

22 000 har tjänat för mycket


22 000 har tjänat för mycket

22 000 personer har fastnat i CSN: s inkomstkontroll. I dagarna får dessa personer ett besked hem i brevlådan om att de tjänade för mycket medan de studerade 2007. När CSN började kontrollera även de som bara studerat ett halvår under inkomståret är det fler än vanligt som har fastnat i inkomstkontrollen

CSN köper nytt system


CSN köper nytt system

CSN köper ett nytt system för att det ska bli lättare att samarbeta med andra myndigheter. Men för att snabbare kunna förverkliga visionen om en 24-timmarsmyndighet krävs det ett centralt initiativ. Det skriver tidningen Internetworld. Systemet som heter lipax är ett så kallat SHS-system, spridnings- och hämtningssystem. Det innebär att systemet bildar en plattform där myndigheter kan kommunicera säkert med varandra.

Årsbeskeden från CSN i brevlådan


Årsbeskeden från CSN i brevlådan

I dagarna har 1,4 miljoner svenskar fått hem ett årsbesked från CSN. Detta leder till panik hos många, men paniken går att lindra. De nya reglerna för återbetalning började gälla 2001. Den som har lån i flera system kan ansöka om att slå ihop dem men det krävs lite matte för att räkna ut om det lönar sig. Det skriver Metros nätupplaga.