Hur du på bästa sätt hittar en ny chef

6 november 2014, 08:42 - lennartorvarsson

Att anställa kan vara tidskrävande och ansträngande, inte minst när det handlar om att tillsätta en chefsposition. Du måste inte bara hitta en person som kan hantera en arbetsuppgift, utan en person som på ett bra sätt ska kunna överblicka, utvärdera och kanske till och med utforma nya arbetsuppgifter. Det handlar helt enkelt om mer än att bara anställa, det handlar om att förstärka ditt företag.

Det hela kan kännas ödesmättat och svårt, men det måste det inte vara. Samtidigt som det är ett väldigt viktigt beslut du står inför att fatta så finns det sätt att göra det beslutet enklare. Till att börja med kan du gå igenom den här listan med frågeställningar och se om du får rätsida på saker och ting:

  1. Blicka alltid inåt först.

Det är inte alltid säkert att ny personal måste komma utifrån. En person som funnits inom företaget länge och som kanske till och med står i begrepp att underordnas en ny chef kan sitta på dolda talanger och fungera bra som ny chef. Internrekrytering har också den fördelen att det inte direkt måste kosta företaget mer samtidigt som personen i fråga redan är beprövad inom företaget, och därför kan det vara ett säkrare sätt att angripa utmaningen.

  1. Se till att du vet vem du letar efter.

Redan innan du börjar leta efter potentiella kandidater måste du se till att ha en idé om vem det är du söker. Vilka styrkor vill ni ha? Vill svagheter kan ni inte ha? Se till att utforma era krav och parametrar långt innan ni börjar ta emot ansökningar. Det är dessutom viktigt att hålla sig till den mall ni redan gjort upp genom hela processen. Att bedöma flera kandidater utifrån olika uppsättningar parametrar ger er en otroligt svåröverskådlig process och ni löper risken att missa er optimala medarbetare och anställa någon som kanske kommer att hålla er tillbaka.

  1. Hitta någon som kan tillföra något nytt till ert team.

Varje gång en ny person tillkommer till er grupp av anställda så tillkommer nya egenskaper i varierande grad. När du letar efter nya personer att anställa är det viktigt att du inte försöker hitta någon som är precis som alla andra som redan finns inom företaget. Visst, det kan göra att ni får en väldigt smärtfri introduktionsperiod och att inga rutiner förändras, men det gör också att företaget stagnerar. Om inga nya idéer och tankesätt tillkommer har större förändringar väldigt svårt att få fäste, och ofta är förändring bra, även när den är dålig. Dessutom är det viktigt att vara medveten om vilket meddelande företaget sänder ut i och med sin rekrytering, vilket vi ska återkomma till alldeles strax.

  1. Se inte bara till meriter på papper.

Oavsett hur bra någon är på papper och vilka jobb de haft tidigare, så finns risken att personen är helt och hållet inkompatibel med er företagskultur. Se till att ni hittar en person som är duktig på att interagera med andra människor och vill vara med och driva ert företag framåt, inte förändra det till något annat först. Bra verktyg är ingenting utan rätt person att hantera dem.

  1. Överväg vad ni kommunicerar.

Vi rörde vid det tidigare, men det är viktigt: kom ihåg att en rekrytering sänder ut ett meddelande. Att rekrytera fel person eller rätt person på fel sätt kan framställa ert företag i sämre dager än om ni gör allt på ett sätt som speglar er interna kultur. Se till att ni är medvetna om att allt som den nya personalmedlemmen upplever i rekryteringsprocessen kommer att leva vidare vid nästa rekrytering. Om ni rekryterar de personer ni vill ha, och om ni utformar processen på rätt sätt, så kommer nästa rekrytering att gå enklare i och med att personer ni vill ha kommer att söka sig till er.

  1. Skjut ner!

Det kan verka cyniskt och hårt, men det är viktigt att se på kandidaterna på rätt sätt. Ni vill inte anställa alla som är bra, utan den som är bäst. Börja med att försöka hitta alla de nackdelar som en kandidat kan tänkas ha. Var kritisk. Om det finns ett hål i rustningen ska du hitta det. Om du försöker tillräckligt hårt och ändå inte lyckas hitta nackdelarna så är chansen stor att du har hittat en väldigt bra kandidat, och då är det dags att anställa.

Att hitta och rekrytera en chef på exekutiv nivå är inte lätt, och om du gör det på fel sätt eller avvisar fel person finns risken att du avvisar en person som skulle kunna göra mycket för ditt företag och som nu istället kommer att hamna hos konkurrensen, med en god anledning att inkräkta på din marknad, och göra det bra.

Om oss Student.se Studier Jobb och Karriär Community Nöjen Våra andra sajter:  
FAQ Copyright © 2010 Studentlya Jobbmarknaden Bloggar Erbjudanden Traineeprograms.com Smartster.se
Allmänna villkor Abovo Kurslitteratur Platsannonser Forum Nöjesguide Yrkesroller.se Smartster.no
Cookies Lyckebovägen 31 Stipendier Traineeprogram Foton Recept Studentlya.nu Smartster.com
  518 40 Sjömarken Uppsatser Yrkesroller Sök Studenter   MVGPlus.se Festivalinfo.se
  Dir: +46 (0)33 722 00 00 Hälsoskolan       Studentuppsatser.se Abandonia.com
  Fax: +46 (0)33 722 00 22         Studentertyckertill.se Reloaded.org
  Mail: info@abovomedia.com         Snuttis.se Kanaler.se
               

Hitta ett jobb hos LeoVegas