Ökat samarbete mellan GU och HV


Göteborgs universitet och Högskolan Väst fördjupar sitt samarbete och har tecknat en gemensam avsiktsförklaring. Tanken är att det ska bli ett ökat forsknings- och utbildningssamarbete mellan lärosätena. - Samarbetet ska vara till gagn för studenter och stärka våra verksamheter inom såväl utbildning som forskning, säger Lars Ekedahl, rektor på Högskolan Väst i ett pressmeddelande. Fyra representanter från de respektive skolorna ska ta fram förslag på samarbetets former och omfattning. Samverkansavtalet beräknas vara klart och undertecknat senast oktober i år. - Den positiva attityd vi mötts av från universitets- och fakultetsledning vid GU har varit mycket stimulerande. Att forma strategiska allianser blir också allt viktigare i det framtida högskolelandskapet, säger Lars Ekedahl. NATHALIE NORDHSTRÖM