Kända namn i kampanj för Skolverket


Kända namn i kampanj för Skolverket

Skolverket genomför just nu en stor kampanj som fått namnet För det vidare. Informationsinsatsen har kommit till efter ett regeringsuppdrag.

Syftet är att attrahera fler med ett genuint intresse för pedagogik och lärande till lärar- och förskolläraryrkena. I kampanjens filmer kan man se kända personer som Bill Skarsgård, Ebba Billgren, Fredrik Wikingsson och Anton Hysén.

Titta gärna på en av filmerna här på Student.se!

Lars Haikola ny universitetskansler


Lars Haikola ny universitetskansler

Det blir Lars Haikola som tar över posten som universitetskansler och chef för Högskoleverket efter Anders Flodström. Lars Haikola som är född 1947 har en bred erfarenhet från högskolesektorn. Mellan åren 2001 och 2007 var han rektor för Blekinge tekniska högskola och nu är han rektor för Campus Helsingborg vid Lunds universitet. Han satt också som ordförande för organisationskommittén som genomförde fusionen mellan Växjö universitet och Högskolan i Kalmar när de tillsammans bildade Linnéuniversitetet.

Vilka krav bör ställas på antagningen?


Vilka krav bör ställas på antagningen?

Det antagningssystem som används till den högre utbildningen idag är komplext och det förändras hela tiden för att anpassas till nya omständigheter. Det tycker Högskoleverket och Högskolan på Gotland som kommer att finnas på plats på Gotland under Almedalsveckan. I samband med Almedalsveckan bjuder Högskoleverket och Högskolan på Gotland in till ett seminarium om antagning till högskolan. Frågan de ställer sig är: Vilka krav bör ställas på antagningen till högskolan?

BTH får 15 miljoner


BTH får 15 miljoner

KK-stiftelsen satsar 15 miljoner kronor i ett forskningsprojekt vid Blekinge Tekniska högskola. Det är fyra olika forskningsprojekt vid Blekinge tekniska högskola som har beviljats anslag av KK-stiftelsen. Alla fyra projekt är kopplade till ProVision som är högskolans KK-miljö. Det innebär att KK-stiftelsen under tio år stöttar BTH ekonomiskt. Syftet med det är att skapa en strategisk profil tillsammans med näringsliv och samhälle.

Ny dansutbildning ska ge kvalitet


Ny dansutbildning ska ge kvalitet

En ny yrkesdansarutbildning ska ge yrkesdansare av klass. Enligt Riksdag och Departement ska dansproven bli viktigare än betyg i den nya yrkesdansarutbildningen. Det ska öka dansarnas chanser att få jobb efter utbildningen. En utredning som ligger till grund för regeringens förslag visade att det inte var en enda avgångselev som anställdes vid Kungliga Operan 2007. Anledningen var att de inte ansågs hålla måttet.

Tuff framtid för studentkårerna


Tuff framtid för studentkårerna

Sveriges studentkårer har en tuff framtid framför sig. Snart upphör kårobligatoriet som innebär att alla studenter måste vara medlem i en studentkår om de ska studera på universitet heller högskola. Från och med den 1 juli finns det inte längre något krav på att man ska vara medlem i en studentkår. Det kommer att innebära en stor omställning för landets studentkårer, speciellt för de mindre studentkårerna. Det skriver Sveriges Radio Ekot.

Linnéuniversitetet utbildar militärpoliser


Linnéuniversitetet utbildar militärpoliser

Linnéuniversitetet ska börja utbilda militärpoliser. Under höstterminen kommer polisutbildningen vid Linnéuniversitetet i Växjö att stödja Försvarsmakten med en anpassad polisutbildning för militärpoliser. I samband med att värnplikten läggs vilande i fredstid kommer behovet av polisutbildning för blivande militärpoliser att öka. Det kommer att behövas en utbildning som är anpassad efter den civila polisens arbetsmetoder.

Doktorer tar sin examen snabbare


Doktorer tar sin examen snabbare

Genomströmningen i forskarutbildningen har blivit bättre. Det är fler som avlägger sin doktorsexamen snabbt. Det visar siffror från Högskoleverket och Statistiska Centralbyrån, SCB. Andelen som har tagit examen inom fem år har mer än fördubblats mellan nybörjarna 1980 och nybörjarna 2004. Siffran har förändrats från 18 procent till 45 procent. Trots detta var det 200 färre som tog ut doktorsexamina 2009 jämfört med hur det var 2008.

Pengar till entreprenörskap


Pengar till entreprenörskap

Mittuniversitet kommer att satsa på entreprenörskap de kommande åren. Sammanlagt får universitetet drygt 30 miljoner kronor från strukturfonderna och KK-stiftelsen. Pengarna ska användas till forskning och utveckling av samhällsentreprenörskap. Ämnet handlar om att skapa innovativa lösningar med avsikt att utveckla samhällsnyttiga funktioner. Mittuniversitet och Malmö högskola ska bygga en mötesplats för samhällsentreprenörer i Sverige.

Nya kompislägenheter i Lund


Nya kompislägenheter i Lund

NCC ska bygga kompislägenheter till 160 studenter i Lund. Det är Stiftelsen AF-bostäder som har gett NCC Construction Sverige i uppdrag att bygga 77 studentlägenheter intill det gamla Magasinet i Lund. De provar en ny form av studentbostäder, tvårumslägenheter som ska utformas så att de passar perfekt för kompisboende. Hyran ska ligga under 3 000 kronor per student. I anslutning till huset ska det också finnas ett garage som rymmer 270 cyklar.