Fler med funktionshinder pluggar vidare


Det har blivit allt fler studenter med funktionshinder som pluggar vidare på universitet och högskolor. Enligt Dagens Nyheter ökade antalet studenter som söker stöd på högskola avsevärt under 2000-talet. Den största gruppen är dyslektiker, där har det skett en femdubbling. Tack vare skärpta lagar, teknisk utveckling, satsningar som över tid ökat tillgängligheten har det blivit enklare för funktionshindrade att läsa på högskolor och universitet. Den allmänna IT-utvecklingen anses också ha bidragit till att hålla ner kostnaderna per student. Numera finns det en lokal samordnare för de studenter som behöver extra stöd på nästan alla landets universitet och högskolor. Vissa universitet har även särskilda studentföreningar. Exempelvis har lärarprogrammet i Norrköping bildat en grupp för dyslektiker. De träffas en gång i månaden för att stötta varandra och byta erfarenheter. NATHALIE NORDHSTRÖM