Färre studenter fälls för fusk


För första gången på 2000-talet minskar antalet studenter som blir fällda för fusk. Det visar rapporter från Högskoleverket. Enligt Dagens Nyheter har antalet avstängda och varnade studenter ökat med flera hundra procent under 2000-talet. Det har alltid fuskats med fusklappar på tentor, plagierade texter och otillåtna samarbeten mellan studenter. Men internet har gjort att tillgången till material har ökat. Enligt Högskoleverkets rapport ökade antalet fällda studenter i lärosätenas disciplinnämnder från 127 till 482 mellan 2001 och 2006. Men för första gången minskar nu siffrorna och 2007 var det 437 studenter som anmäldes. Pontus Kyrk, verksjurist på Högskoleverket säger till Dagens Nyheter att minskningen inte behöver betyda att det är färre som fuskar. Dagens Nyheter har gjort en rundringning till landets lärosäten som visar att det finns ett stort mörkertal. Särskilt stort är mörkertalet bland studenter som plagierar andras texter. NATHALIE NORDHSTRÖM