Större andel kvinnor än män läser vidare


Det är stor skillnad mellan hur stor andel män och hur stor andel kvinnor som fortsätter till universitet och högskolor. Det visar ny statistik från Högskoleverket. 2006/07 var kvinnornas övergångsfrekvens till och med 25 års ålder 50,2 procent medan männens var 36,6 procent. Skillnaden kan delvis förklaras med att det finns fler traditionellt manliga utbildningsalternativ utanför universitet och högskolor, som till exempel de yrkesinriktade programmen på gymnasial nivå. Skillnader i skolresultat mellan män och kvinnor påverkar också frekvensen. Det är också stora skillnader regionalt i hur stor andel av ungdomarna som fortsätter till universitet och högskolor. I vissa kommuner har tre fjärdedelar av ungdomarna vid 25 års ålder påbörjat en högskoleutbildning. I andra kommuner är motsvarande siffra en fjärdedel. Högst övergångsfrekvens till högskola och universitet fram till och med 25 års ålder är det i Uppsala, Stockholm och Blekinge. Lägst siffror är det i Södermanland, Jämtland och Värmland. Siffrorna gäller för nya på högskolan under perioden 2001/02 till 2006/07. NATHALIE NORDHSTRÖM