Klimatstipendier för 450 000 i Göteborg!


I Göteborg pågår just nu en stor debatt om klimatmedvetenheten i staden. Förutom att det årliga Göteborgspriset för hållbar utveckling idag tilldelas Al Gore så diskuteras åter trängselskatter som ett politiskt verktyg för att förbättra stadens miljö. Nu ger sig även Göteborgs universitet in i debatten genom att inrätta sex stipendier om 75 000 kronor vardera för ”spridning av kunskap om klimatfrågan”. Syftet med de nya stipendierna är enligt Universitetet att nå ut med information och forskningsresultat till sådana grupper i samhället som normalt inte tar del av nya forskningsresultat. - Hur man lägger fram klimatfrågan är kanske särskilt viktigt för till exempel barn och ungdomar, för att undvika en känsla av hopplöshet inför framtiden, säger GU:s rektor Pam Fredman till Universitetets officiella hemsida. Stipendierna ska delas ut under 2008 och 2009, och kan sökas av både enskilda personer som organisationer. De vinnande stipendietexterna skall sedan tillsammans med texter från inbjudna gästförfattare sammanställas till en antologi som ska översättas till engelska och publiceras under våren 2010. Kan Göteborgs universitet förvänta sig en ansökningsanstormning från sina elever? MARKUS HANKINS