Studenter mycket angelägna om sommarjobb


Över hälften av landets studenter uppger att de mår psykiskt dåligt om de inte har något sommarjobb och 75 % av studenterna måste sommarjobba för att klara sig ekonomiskt. Detta visar en undersökning gjord av Academic Work. Bland de 1600 studenter som deltog i undersökningen hade 63% fått jobb till sommaren. Över hälften av både de som fått sommarjobb och de utan uppgav att de mådde psykiskt dåligt om de inte hade något sommarjobb. Många av de som inte fått sommarjobb kände sig stressade. Tre fjärdedelar av studenterna uppgav att sommarjobb var nödvändigt för att klara sig ekonomiskt under ledigheten från studierna. Utöver att tjäna pengar var de viktigaste anledningarna till sommarjobb arbetslivserfarenhet och referenser. 87% tyckte att det var viktigt att ha ett sommarjobb medan endast 3% av studenterna kunde tänka sig att inte arbeta alls under sommaren. För att inte riskera att studiebidragen sänks kunde 13% av studenterna tänka sig att arbeta svart i sommar.