Jobben ökar inom många yrken


Jobben ökar inom många yrken

Jobben ökar inom många yrken. Det visar Arbetsförmedlingens yrkeskompass 2010/2011. De flesta yrkesområden och regioner kommer att beröras av uppgången. Det är den privata tjänstesektorn som blir sysselsättningsmotorn. Det gäller till exempel yrken inom handel, hotell och restaurang, transport, data och gruppen andra företagstjänster. Inom yrken som handel, hotell och restaurang förutses små rekryteringsproblem även om rekryteringarna blir stora.

Ansvarstagande viktigt hos jobbsökande


Ansvarstagande viktigt hos jobbsökande

Lojalitet är viktigare än självförtroende när man söker jobb. Det uppger TCO som med hjälp av SCB har frågat arbetsgivare om vilka personliga egenskaper som är viktiga för att folk ska få jobb. Undersökningen visar att 90 procent av arbetsgivarna rankar ansvarstagande som den viktigaste egenskapen. Att vara positiv är den näst viktigaste egenskapen bland jobbsökande. Över hälften av arbetsgivarna tycker att flexibilitet, initiativtagande och lojalitet är viktiga egenskaper. Arbetsgivarna har också fått uppge vilka intryck som har störst negativ betydelse för viljan att anställa.

Fortfarande få kvinnliga professorer


Fortfarande få kvinnliga professorer

Det finns fortfarande få kvinnliga professorer. Antalet professorer har ökat med 34 procent de senaste åtta åren. Dock håller den sneda könsfördelningen i sig. Det visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB, och Högskoleverket. Det var bara 20 procent av professorerna som var kvinnor år 2009. Varje år tittar Högskoleverket och SCB på hur personalsituationen ser ut på våra universitet och högskolor. Förra året fanns det ungefär 66 000 personer anställda på våra lärosäten. Det är en ökning med sex procent jämfört med året innan.

Arbetslösa akademiker får praktik


Arbetslösa akademiker får praktik

1 000 arbetslösa akademiker ska få praktik genom Young Potentials Programme, YPP. Det är Arbetsförmedlingen som tillsammans med rekryteringsbolaget Academic Search startar upp programmet. Syftet är att skapa relationer mellan unga arbetslösa akademiker, arbetsgivare och frivilligorganisationer. Målet är att 1 000 arbetslösa akademiker ska kunna få en värdefull praktik hos några av de mest attraktiva arbetsgivarna i Sverige.

Försiktig optimism på arbetsmarknaden


Försiktig optimism på arbetsmarknaden

Det börjar synas en försiktig optimism på arbetsmarknaden och efterfrågan på arbetskraft på den svenska marknaden börjar öka igen. I april i år uppgick antalet nya platser som anmäldes till Arbetsförmedlingen till 48 000. Jämfört med samma tid förra året är det en ökning med 14 000 platser. Dessutom var det 53 000 personer som fick någon form av arbete. Det innebär en ökning med 11 000 personer jämfört med samma tid förra året. Sammanlagt uppgick antalet registrerade arbetslösa vid Arbetsförmedlingen och antalet personer i program med aktivitetsstöd till 412 000 personer.

Unga får hjälp av Sommarjobbsexperten


Unga får hjälp av Sommarjobbsexperten

I sommar kommer Sommarjobbsexperten att hålla öppen för tredje året i rad. Det är TCO-förbunden som genom initiativet FacketFörändras.nu guidar ungdomar genom deras sommarjobb. Många högskolestudenter kommer att passa på att jobba under sommarledigheten. En del av dem kan mötas av tveksamma arbetsvillkor och för en del kan det bli problem att få ut semesterersättning.

Det kan också vara så att någon vill kolla upp lönen inför sommarjobbet. Det är sådana frågor som Sommarjobbsexperten kan svara på.

HippoMotion vann idétävling


HippoMotion vann idétävling

Vinnare av Chalmers Innovations idétävling ”Pitcha och vinn” blev Pia Fridstrand, student vid Göteborgs universitet. Hon vann med sin idé HippoMotion, ett system för objektiv identifiering av hästars rörelsemönster. På Stenas Innovationsdag den 5 maj fick Pia Fridstrand ta emot priset på 25 000 kronor. Det var 15 bidrag som deltog i årets idétävling. Tävlingen går ut på att deltagarna får fem minuter på sig att presentera en innovativ idé för en jury som består av tre affärsutvecklare på Chalmers Innovation.

Lättare för högutbildade invandrare att få jobb


Lättare för högutbildade invandrare att få jobb

En ny satsning ska gynna det svenska näringslivet och hjälpa högutbildade invandrare ut i arbetslivet. Det är Mälardalens högskola som driver projektet tillsammans med näringslivet, Arbetsförmedlingen samt Eskilstuna och Västerås kommuner. Det finns många högutbildade invandrare i Sverige samtidigt som arbetsgivare signalerar om kompetensbrist inom vissa områden. De högutbildade invandrarna kan sitta inne med just den kompetensen men de får sällan chansen att visa vad de kan.

Få vill vara vän med chefen på Facebook


Få vill vara vän med chefen på Facebook

Det är inte många som vill ha sin chef som vän på Facebook. Sex av tio användare av Facebook uppger att de är inne på Facebook på arbetstid. De flesta vill undvika att lägga till chefen som vän. Det visar en undersökningen som Du och jobbet skriver om. Det är datasäkerhetsföretaget F-secure som har gjort den internationella undersökningen bland personer som använder Facebook. 58 procent av de tillfrågade angav att de åtminstone ibland loggar in på Facebook på arbetstid.

Företag och jobbsökande karriärdejtar på nätet


Företag och jobbsökande karriärdejtar på nätet

Karriärdejting på nätet via sajten Careerbook.se har lanserats. Det är en digital mötesplats där unga akademiker och företag kan möta varandra. På det viset kan potentiella medarbetare få en direkt kommunikation med företag. Enligt Resumé är det redan ett 80-tal svenska företag och myndigheter som är anslutna till tjänsten. Några av dem är SEB, TeliaSonera, ABB, Riksbanken och Trafikverket. Tusentals studenter och unga akademiker har redan nu förhandsregistrerat sig till tjänsten.