Fler yrkeslärare behövs


Det råder brist på yrkeslärare på gymnasienivå. Och värre blir det eftersom många av de som finns snart går i pension. Enligt uppgifter från Högskoleverket kommer det att saknas omkring 12 000 yrkeslärare 2020. De räknar med att det kommer att behövas ungefär lika många lärare i fortsättningen som det gör idag. Enligt svt.se var det 70 procent av alla yrkeslärare som år 2004 var 50 år eller äldre. Det är också många behöriga yrkeslärare som byter jobb och istället börjar jobba inom näringslivet eftersom det ger bättre betalt. Intresset är svalt och det kan bli en svår utmaning för skolor och kommuner att hitta nya lärare i framtiden. NATHALIE NORDHSTRÖM