Fler kvinnor eller mindre pengar.


Fler kvinnor eller mindre pengar. Det är en av åtgärderna som KTH föreslår för att öka andelen kvinnor på it-utbildningar till minst 15 procent år 2012. Förslaget ingår i den handlingsplan regeringen bett KTH ta fram för att få bukt med det växande problemet med bristande intresse för it-utbildningar, inte minst bland tjejer. Förra året var 13 procent av de som utexaminerades från civilingenjörsprogrammen i datateknik kvinnor, men nyrekryteringen till programmen låg bara på 3 procent. För att tvinga högskolorna och universiteten att jobba med frågan vill därför KTH:s arbetsgrupp koppla anslagen till rekryteringen. Annika Vänje, projektledare för åtgärdsprogrammet, menar att ett av sätten att locka kvinnor till it-utbildningar är att ge dem möjlighet att välja mer tvärvetenskapliga inriktningar. Vad säger ni tjejer där ute? Skulle ni välja en it-utbildning om den var mer tvärvetenskaplig? Hur skulle ni se att man gjorde utbildningarna mer intressanta? Och är det rätt att koppla anslagen till kvotering? (Källa: Computer Sweden/IDG)