Varning för humaniora ämnen i Umeå


Kris på humanistiska institutionen: För de av er som planerar att läsa humanistiska ämnen i Umeå så rekommenderas att läsa vid ett annat universitet. Närmaste tiden skall inte mindre än 20 miljoner kronor sparas in. Det innebär att en större omorganisation kommer att genomföras samt att ett antal lärare med stor sannolikhet kommer att sägas upp. Detta kommer bidra till ökad oro bland lärarna och sämre kvalitet på utbildningarna. Orsaken till att krisen har uppstått är att det har varit för få sökande till utbildningarna i Umeå vilket antagligen kommer bli ännu färre med kommande nedskärningar.