Student JO-anmäler Lunds universitet


En student har JO-anmält Lunds universitet. Han tycker att det är oacceptabelt att studenterna måste skriva avtal med den amerikanska söktjänsten Google för att få tillgång till skolans e-postsystem. Studenten som är från Bjärred har valt att anmäla universitetet till justitieombudsmannen. För att få full tillgång till Lunds universitets e-postsystem måste du skriva på ett avtal med Google. Avtalet kan leda till att du blir överröst med reklammail. Universitetet lade nyligen över sitt e-postsystem på Google i USA.

Det innebär att det avtal som den enskilde studenten tecknar med Google för att gå tillgång till hela systemet följer därför kalifornisk lag. Googles allmänna villkor innebär att företaget automatiskt får databehandla e-posten för att sedan kunna sända ut riktad reklam till mottagaren. Det är därför som studenten som jo-anmält universitetet tycker att villkoren går längre än vad studenterna borde tvingas att gå med på. Han vill inte behöva ingå ett avtal med ett stort internationellt företag för att kunna bedriva sina studier.

Han nämner bland annat att många hemuppgifter skickas via universitets mailsystem och att han även tar emot mycket viktig information den vägen. Det ska heller inte gå att få mailen vidarebefordrade till sin privata adress utan att skriva kontrakt. Anledningen till att studenten valt att göra en JO-anmälan är att han känner sig tvingad till att ingå ett avtal som han inte kan acceptera.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com