Polisutbildning blir högskoleutbildning


Förslaget är att göra om dagens polisutbildning så att det blir en treårig högskoleutbildning. Regeringen har gett Rikspolisstyrelsen i uppdrag att räkna ut vad en sådan reform skulle kosta. Polisförbundet se positivt på förslaget och enligt Jan Karlsen som är ordförande för Polisförbundet är det en viktig milstolpe. Han menar att polisutbildningen måste få högskolesatus för att man ska kunna jobba ordentligt med att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Jan Karlsen menar att man kommer åt forskningen bättre om utbildningen blir en högskoleutbildning. Det ska i sin tur leda till en utveckling av metoden inom svensk polis. Rikspolisstyrelsen ska redovisa sin kostnadsberäkning för regeringen senast den 7 juni. Polisförbundet vill att förändringsprocessen ska gå snabbt. Jan Karlsen säger i ett pressmeddelande att frågan om förändringen av polisutbildningen har varit uppe på den politiska dagordningen under en längre tid.
- Nu står samtliga riksdagspartier bakom förslaget och då är det hög tid att agera, säger han.

Utredningen föreslår i betänkandet att dagens grundutbildning till polis ska ersättas med en högskoleutbildning och att det bör vara universitet eller högskolor som anordnar utbildningarna. Ett annat alternativ skulle vara att skapa en sektorhögskola. Enligt förslaget ska polisutbildningen leda till en ny högskoleexamen, polisexamen. Det ska vara en yrkesexamen på högskolans grundnivå och den ska pågå i tre år, 180 högskolepoäng.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com