Nytt högskoleprov kan vara på väg


Högskoleverket har tagit fram ett förslag på ett nytt högskoleprov. Tanken är att det ska kunna tas i bruk hösten 2011. Högskoleverket efterlyser nu synpunkter på förslaget av dem som jobbar med urval- och antagningsfrågor. Det kommer att hållas ett seminarium i Stockholm i frågan den 18 maj. Det nya provet ska ha fler uppgifter, tydligare delmoment och ett helt nytt prov i matematik. Det skriver tidningen Metro. Nils Olsson berättar för Metro att det nya högskoleprovet ska vässas och bli ett mer effektivt urvalsinstrument till högskolan.

Provet ska innehålla fler uppgifter och det ska vara kortare texter istället för de långa lästexterna. De gamla delarna ska finnas kvar, men de ska bli kortare och provet kommer att bestå av åtta mindre delprov istället för fyra långa delprov. Provet ska delas upp i två tydliga delar, en språklig del och en del med mer inslag av matematik och problemlösning. En idé med det är att man ska få en totalpoäng men att skolor sedan ska kunna använda poängen från en av delarna som underlag för antagningen.

Det ska kunna gynna dem som har svårt för det svenska språket eftersom matte är mer internationellt. Även om matte får en framträdande roll i det nya provet ska du kunna klara dig med kunskaper från a-kursen i matematik från gymnasiet. De gamla provresultaten kommer fortfarande vara giltiga. Ännu är inte något beslut fattat i frågan. Går förslaget om det nya högskoleprovet igenom kan det bli aktuellt att ta det i bruk från och med hösten 2011.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com