Lite politik på högskolorna


Partierna kommer att få det svårt att fånga studenternas uppmärksamhet. Studentliv skriver om en enkät som de har låtit landets lärosäten svara på. Den visade att många av landets högskolor inte vill ha någon politik överhuvudtaget i sina lokaler. 23 lärosäten har besvarat enkäten. Det var bara två av dem som har planerat att anordna en debatt inför valet. Mindre än hälften av lärosätena ska tillåta bokbord eller affischer från de politiska partierna.

Studentlivs uppfattning är att den allmänna hållningen bland lärosätena är restriktiv. Men det finns lärosäten som till exempel Högskolan i Borås som uppger att de välkomnar de politiska partierna. Studentkårerna fick samma frågor. 52 av dem valde att svara på frågorna och de flesta av dem uppgav att de inte tillåter affischer från partierna. Studentkåren i Östersund, Lunds humanistkår och Blekinge studentkår är några exempel på kårer som uppgav att de är partipolitiskt obundna.

Studentkåren i Borås skriver att de vill att studenterna ska kunna röra sig som de vill i lokalerna utan att bli störda av andra organisationer. Det finns några kårer som tänker annorlunda. Ett exempel är Södertörns högskolas studentkår, Söders. De bjuder gärna in till debatt men vill vara mer försiktiga med affischer och bokbord. Anledningen är att det kan se ut som att ett speciellt parti gynnas. Samtliga riksdagspartier har studentorganisationer knutna till sig och på många av lärosätena har de lokalföreningar. Det finns oftast inga gällande restriktioner om affischering och aktiviteter när dessa har status som kårföreningar.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com