Fler åker utomlands via Erasmus


Det är allt fler svenska studenter som söker sig ut till de andra EU-länderna via Erasmusprogrammet. Det är Linköpings universitet som står för den största ökningen av utresande svenska studenter. EU-kommissionen har ett utbytes- och samarbetsprogram inom den högre utbildningen. Det är det som kallas för Erasmusprogrammet. Det ger studenter vid svenska lärosäten möjlighet att studera eller praktisera i ett annat europeiskt land under en period på mellan tre och tolv månader.

När man är Erasmusstudent får man ett stipendium varje månad och dessutom kan man tillgodoräkna sig utlandsstudierna när man kommer hem till Sverige igen. De nya siffrorna på antalet studenter som använder Erasmus visar att Sverige närmar sig det mål som regeringen har satt upp om 3 000 utresande svenska Erasmusstudenter. Det är lite av ett trendbrott då det var tio år sedan det var så många svenska studenter som var med i Erasmusprogrammet.

Det är alltså Linköpings universitet som står för den största delen av ökningen. 195 studenter vid Linköpings universitet reste utomlands via Erasmus läsåret 2008/2009. Läsåret 2009/2010 ökade antalet med 73 studenter. Då var det 268 studenter som åkte iväg. Delar man upp det på fakulteter så var det Hälsouniversitetet och Utbildningsvetenskap som ökade mest. Där skedde det en ökning av antalet Erasmusstudenter med över 70 procent. Även vid de stora fakulteterna skedde det stora ökningar. Där ökade antalet utresande studenter med över 60 procent, uppger Eva Lena Rodigues på International Office vid Linköpings universitet i ett pressmeddelande.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com